Informacje prawne

Zawartość tej strony jest chroniona przepisami kodeksu własności intelektualnej.

Informacje ogólne.

Stowarzyszenie Martinique Ensoleillée (Słoneczna Martynika) jest członkiem Izby Stowarzyszeń i korzysta z:

Immatriculation „Tourisme” n° IM094120001 par extension de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Garantie financière FMS UNAT, 8, rue César Franck 75015 PARIS, Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT

Association loi 1901 ou assimilé – SIRET: 514 968 254 00011 – NAF-APE: 9499Z

Wydawca slonecznamartynika.pl

Stowarzyszenie Słoneczna Martynika
Voie numéro 6 Acajou
97232 Le Lamentin
Martinique
Téléphone : +596 596 78 30 37

Dyrektor publikacji

Bruno Grand, prezydent stowarzyszenia Słoneczna Martynika.

Hosting witryny

Hosting witryny jest świadczony przez firmę Monarobase, La Vincendière, 28330 Les Étilleux, France

https://monarobase.net/

Przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z przepisami ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. Dotyczącej przetwarzania danych, akt i swobód, masz prawo dostępu, modyfikacji, poprawiania i usuwania danych, które Cię dotyczą.
Możesz skorzystać z tego prawa wysyłając e-mail z dowodem swojej tożsamości na adres marketing@slonecznamartynika.pl

Prawa własności intelektualnej i informacje publiczne.

Kredyty fotograficzne i filmy

Fotografie, filmy, grafiki oraz inne elementy graficzne, w szczególności te, o których mowa w punkcie „Zmiany techniczne, projektowanie graficzne i ergonomiczne”, dostępne na stronie slonecznamartynika.pl są objęte prawami własności intelektualnej stron trzecich. Przy stosowaniu tego kodu własność intelektualna, jakakolwiek reprodukcja lub częściowa lub całkowita reprezentacja jakiegokolwiek użytku jest zabroniona bez uprzedniej zgody podmiotów praw autorskich.

Jeśli chcesz wykorzystać zawartość tej witryny, skontaktuj się z nami.

Treść redakcyjna

Serwis slonecznamartynika.pl dokonuje wszelkich starań, aby zapewnić internautom  rzetelną treść redakcyjną. Nie gwarantujemy jednak użytkownikom Internetu, kompletności ani rzeczywistej aktualizacji dostarczanych informacji. Nie mają one na celu oferowania wyczerpujących ani komercyjnych informacji.

Linki zamieszczane na stronie slonecznamartynika.pl

Serwis slonecznamartynika.pl systematycznie sprawdza tożsamość proponowanych linkow.

Rozwój techniczny, projekt graficzny i ergonomia strony.

Projekt i realizacja, układ graficzny, rozwój i integracja zostały zrealizowane przez Stowarzyszenie Martinique Ensoleillée (Słoneczna Martynika).

Mapy i lokalizacje pochodzą z OpenStreetMap i Google Maps

Kredyty fotograficzne.

Zdjęcia wykorzystane na stronie pochodzą z internetowych baz zdjeciowych lub są własnością slonecznamartynika.pl
W przypadku każdej prośby o kopię, skontaktuj się z nami.

Mapa strony.

Mapa strony jest bezpośrednio dostępna w stopce na wszystkich stronach.

Dostępność strony.

Szczególną uwagę zwrócono na to, aby slonecznamartynika.pl była dostępna dla jak największej liczby osób:

slonecznamartynika.pl jest opracowana zgodnie ze standardami W3C;
Witryna jest kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi przeglądarkami;

Wydawca dąży do umożliwienia dostępu do strony 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub zdarzenia, na które nie ma wpływu Słoneczna Martynika, a także w razie awarii i czynności konserwacyjnych. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony i usług.

Pomoc techniczna dla użytkownika nie jest udzielana za pomocą środków elektronicznych lub telefonicznych.
Odpowiedzialność wydawcy nie może być zaangażowana w przypadku niemożności uzyskania dostępu do tej witryny i / lub korzystania z usług.

Słoneczna Martynika może być zmuszona do zawieszenia strony lub części usług, w dowolnym czasie, bez powiadomienia i bez prawa do odszkodowania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat strony, skontaktuj się z nami.